Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Realizując zadania zawarte w “Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021” poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu stalowowolskiego.

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej ul. Polna, 37-464 Stalowa Wola, tel. 15 6425293, 15 6425299, e-mail : sowiik@sowiik.pl – pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa całodobowo. Ponadto oferuje schronienie w hotelu, wsparcie, psychoterapia, pomoc socjalna w tym we współpracy z OPS, poradnictwo pedagogiczne, poradnictwo rodzinne, opieka pedagogiczna, wychowawcza, wsparcie merytoryczne dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w obszarze interwencji kryzysowej. Pozostała pomoc tj. psychoedukacja – szkoły dla rodziców, warsztaty psychoedukacyjne, grupa hotelowa, psychoedukacja dla ofiar przemocy ( przy zrekrutowanej grupie ) – jedna edycja w roku, program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w PK SOWIK – dwie edycje w roku, pomoc on-line na bieżąco.

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” 37-464 Stalowa Wola ul. Polna 18, e-mail sowiik@sowiik.pl, lub programke@sowiik.pl, tel. 15 6425299, 781006888. Praca w sytuacjach interwencyjnych  w poniedziałki i środy od 7:30 do 19:00, we wtorki   i czwartki od 7:30 do 18:00, w piątki od 7:30 do 15:00. Dyżur pod telefonem noc – pon., pt., weekendy i święta, w sprawach kryzysowych terapeuta na wezwanie, pomoc prawna – poniedziałki od 18:00 do 20:00, wtorki od 15:00 do 17:00.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „Tarcza” ul. Popiełuszki 4/21, 37-450 Stalowa Wola, tel. 512939994,  e-mail tarczastw@wp.pl Punkt informacyjny : wtorek w godz. 16:00 – 18:00. Poradnictwo psychologiczne : środa w godz. 16:00 – 18:00, poradnictwo prawne : piątek w godz. 16:30 – 18:30. Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, budowa systemu profilaktyki  i pomocy osobom dotkniętym przemocą domową w oparciu o lokalne instytucje      i organizacje pozarządowe i samorządowe, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gmina Pysznica :

Gminny Punkt Konsultacyjny w Pysznicy ul. Wolności 320, 37-403 Pysznica, tel. 15 8410103, wtorek w godzinach od 16:00 do 20:00. Poradnictwo i konsultacje indywidualne dla uzależnionych sprawców przemocy oraz ofiar przemocy w rodzinie.

Pysznica – Kłyżów Gminny Punkt Konsultacyjny w Kłyżowie  ul. Mickiewicza 46, 37-403 Pysznica, piątek w godzinach od 16:00 do 19:00. Poradnictwo i konsultacje indywidualne dla uzależnionych sprawców przemocy oraz ofiar przemocy w rodzinie.

Gmina Radomyśl nad Sanem :

Punkt Interwencji Kryzysowej ul. Mickiewicza 82, 37-455 Radomyśl nad Sanem, tel. 15 8454305, e-mail gopsradomysl@gmail.com,  od poniedziałku do piątku         w godzinach 07:00 – 15:00.  Zapewnienie schronienia w mieszkaniu dla osób doznających przemocy w rodzinie  ( łącznie dla 2 osób ).

Schronisko Męskie im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola ul. Jaśminowa  2 – tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych, noclegownia ogrzewalnia.

Na terenie powiatu stalowowolskiego z ramienia KPP w Stalowej Woli zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje koordynator niebieskiej karty : asp.sztab. Krzysztof Wieczorek, kierownik rewiru dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Stalowej woli ul. Popiełuszki 24, tel. 47 8261342, e-mail: krzysztof.wieczorek@rz.policja.gov.pl

Źródło KPP Stalowa Wola