Kontenery gastronomiczne a zwiększanie dochodów w gastro-biznesie

Każdy, kto prowadzi biznes gastronomiczny wie, jak bardzo ważne jest miejsce do stworzenia restauracji. Sprowadza się to zarówno do lokalizacji naszego lokalu, jak i wyglądu i wielkości pomieszczenia. Obie te kwestie wiążą się ściśle z dochodem, który otrzymujemy na koniec miesiąca. Warto więc zadać pytanie: w jaki sposób zwiększyć dochód z naszego gastro biznesu? Odpowiedzią jest rewolucyjne rozwiązanie w budownictwie, a mianowicie skorzystanie – zamiast z tradycyjnego, murowanego lokalu – z kontenera, który specjalnie dopasowany jest do celów
gastronomicznych. Kontenery gastronomiczne, czy stacjonarne restauracje – co lepsze?

Kontener gastronomiczny to rozwiązanie pozwalające ona na szybkie i łatwe umieszczenie go w najlepszej z dostępnych w danym czasie lokalizacji. Mało tego – ze względu na jego mobilność – kiedy trend na dane miejsce się skończy, a inne wyda nam się atrakcyjniejsze – to w krótkim czasie i niewielkim nakładem środków –będziemy mogli się na nie przenieść. Z prawnego punktu widzenia – też wymaga to minimum formalności. Kolejną kwestią, która wyraziście odróżnia kontenery gastronomiczne, od ich standardowej, murowanej konkurencji jest fakt, że mamy w nich zupełną swobodę projektowania wnętrza. I nie chodzi tu o to, gdzie postawimy naszą ladę, stoliki, albo jakie zasłonki wybierzemy. Z pomocą wsparcia technicznego można bowiem w pełni dowolnie poszerzyć powierzchnię kontenera gastronomicznego, tak, żeby pomieścić mógł on na przykład więcej klientów. I jest to akurat cecha zupełnie niedostępna dla wszelkich budynków, które wykonane są z cegły, bądź jakiegokolwiek innego typu muru.

Źródło: Mastertec

Jaka jest tajemnica popularności kontenerów gastronomicznych?

Tajemnicą ogromnego boomu, jaki obecnie przeżywają kontenery gastronomiczne jest typ budownictwa, z pomocą którego zostały one wykonane. Jest to budownictwo modułowe. Ze względu na swoją innowacyjność, a także wygodę stosowania go stanowi ono zupełny przełom i rewolucję w szeroko pojętej architekturze. Polega ono na prostych założeniach: do modułu głównego, w postaci kontenera gastronomicznego dodawane są kolejne, gotowe części. Projektowana w taki sposób przez nas restauracja przybrać więc może teoretycznie
dowolną wielkość i kształt. Warto jednak doprecyzować, że tylko najlepsze firmy, które oferują kontenery, proponują wspomniane rozwiązanie i dopuszczają klientów do decyzyjności. W rezultacie: powstała w oparciu o kontener gastronomiczny restauracja przybrać będzie mogła dowolną wielkość i kształt, a ograniczać nas będą tu już tylko nasze środki finansowe i wyobraźnia.

Podsumowanie

Jak więc widzimy: kontenery gastronomiczne – w przeciwieństwie do tradycyjnych, stacjonarnych i murowanych restauracji – oferują zupełną dowolność projektowania wnętrza bez konieczności przeprowadzania do tego gruntownego remontu. W efekcie otrzymujemy rozwiązanie niezwykle funkcjonalne i elastyczne. Znajdzie to swoje ujście w stale zwiększających się dochodach, które uzyskiwać będziemy z naszego gastro-biznesu.