Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne Wakacje” – Aktualności

„Bezpieczne Wakacje 2023″ to konkurs organizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie. Tegoroczna edycja rozpoczyna się 15 czerwca br. Do 6 października 2023 r., można będzie nadsyłać prace w konkursie prac plastycznych dla dzieci i młodzieży, a także w konkursie na profilaktyczny spot filmowy.

Podobnie jak w ubiegłych latach, rusza kolejna edycja konkursu „Bezpieczne Wakacje”. Jego celem jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych. Dlatego tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia.

Prace konkursowe poruszają tematykę:

  • agresji i przemocy, w tym przemoc w sieci i przemoc rówieśnicza,
  • uzależnień (narkomania, alkoholizm, nikotynizm, używanie papierosów elektronicznych).

Prace plastyczne należy przesłać do 6 października 2023 r. do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu uczestników konkursu Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej / Powiatowej Policji z terenu województwa podkarpackiego.

Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w wieku 10-15 lat. Celem konkursu jest popularyzowanie bezpiecznego zachowania, ograniczanie przestępczości i demoralizacji dzieci oraz młodzieży. Konkurs ma także edukować i uwrażliwiać na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtować umiejętności i nawyki wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Prace na profilaktyczny spot filmowy należy przesłać do 6 października 2023 r. do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na adres: ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów.

W załączeniu regulaminy tematycznych konkursów.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adresy e-mail: monika.hedrzak@rz.policja.gov.pl lub jerzy.ossolinski@rz.policja.gov.pl.

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie

Źródło KPP Stalowa Wola