Konkurs plastyczny dla dzieci “Bezpiecznie na wsi”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała dziesiątą – jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi “, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” i ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Aby przystąpić do Konkursu należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym.

Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów:

  • zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie,
  • oryginalność,
  • pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu
  • walory estetyczne pracy.

Termin nadsyłania prac konkursowych do OR KRUS upływa z dniem 28 lutego (decyduje data wpływu prac do właściwego oddziału). Więcej informacji dotyczących konkursu: Otwórz