Konkurs na najładniejszą choinkę

do 15 grudnia 2019

Zapraszamy do udziału w świątecznym konkursie, przeznaczonym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnikami konkursu mogą być grupy twórcze tj. maksymalnie trzyosobowy zespół, w którym przynajmniej jedna osoba jest pełnoletnia. Prace konkursowe należy dostarczyć do Organizatora (sekretariat MDK) w dniach 12 – 13 grudnia w godz. 8:00 – 16:00.

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród rzeczowych nastąpi 15 grudnia 2019 roku o godz. 17:00 podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Do każdej pracy powinna być dołączona wypełniona i podpisana KARTA ZGŁOSZENIA [pdf] / [doc].

W konkursie ważne będą: oryginalność kompozycji, brak elementów gotowych, estetykę wykonania, wykorzystanie materiałów naturalnych.

Do pobrania: REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ CHOINKĘ


Źródło: MDK Stalowa Wola