Konferencja powiatowa z udziałem Policji

W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, odbyła się konferencja powiatowa pn. “Zadania dyrektora oraz organu prowadzącego szkoły w kontekście zmian, wyzwań współczesnej edukacji”. Zorganizowana została przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie o/Tarnobrzeg, pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. Wzięli w niej udział przedstawiciele oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego. W konferencji udział wzięła niżańska profilaktyk, omawiając problem m.in. obecnych zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Konferencja cieszyła się dużą frenkwencją. W poniedziałek sali SOSW w Rudniku nad Sanem, spotkali się  dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy jednostek obsługi ekonomiczno – administracyjnej Niska i powiatu niżańskiego. Nie zabrakło również przedstawiciela z ramienia Policji. Jednym z poruszanych zagadnień, w ramach konferencji, była kwestia roztropnego korzystania z zasobów i narzędzi cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz wiedza na temat odpowiedzialności dorosłych – nauczycieli, rodziców za rozwój małoletnich w wymienionym obszarze.

Funkcjonariuszka, zajmująca się profilaktyką w niżańskiej komendzie, omówiła temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz procedury postępowania w szkole w przypadku ujawnienia szkodliwych treści, czy złamania prawa. Policjantka informowała o zagrożeniach w internecie, z jakimi mogą spotkać się młodzi ludzie, uwrażliwiała na istotę profilaktyki w tym obszarze oraz wyjaśniła, jak ważne jest zainteresowanie ze strony osób dorosłych tym, co dziecko przegląda w sieci. Warto podkreślić, że problematyka internetowych zagrożeń jest jednym z obszarów tematycznych projektu informacyjno-edukacyjnego pn.”Bezpieczeństwo – Pierwsza Klasa”.

Źródło KPP Nisko