Już wkrótce rozbudowa ul. Leśnej

Miasto Stalowa Wola ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt rozbudowy i przebudowy ul. Leśnej w Stalowej Woli”. 

– Po rozpoczętych już pracach budowlanych Osiedla Ogrodowego przystępujemy do kompleksowego przygotowania infrastruktury dla kolejnego osiedla mieszkaniowego, które powstaje na terenie Stalowej Woli. Przy ul. Leśnej za chwilę rozpocznie się budowa trzech sześciokondygnacyjnych bloków z garażami podziemnymi, z łączną liczbą 210 mieszkań. Ta inwestycja, realizowana przez Miejski Zakład Budynków w Stalowej Woli, wymaga równoległych działań miasta Stalowej Woli, tak, aby w chwili oddania do użytku Osiedla Leśna, nowi mieszkańcy mogli w pełni korzystać z przygotowanej dla nich nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury – zaznaczył prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, która będzie zawierać poszerzenie drogi na całej jej długości od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Staszica, zaprojektowanie drogi dla pieszych oraz drogi dla rowerów, nawiązanie do zaprojektowanych w ramach osiedla Leśna dróg dla pieszych i rowerów, zjazdy z ul. Leśnej uwzględniające zjazdy do dróg wewnętrznych projektowanego Osiedla Leśna, miejsc postojowych równoległych wzdłuż drogi, dwóch zatok autobusowych wraz z tablicami obsługi pasażerskiej, monitoringiem oraz projektem sieci oświetlenia i odwodnienia. Projektant ma za zadanie uwzględnić także remont, przebudowę lub zabezpieczenie sieci i przyłączy znajdujących się w pasie drogowym. Drogi i tereny przyległe powinny być zaprojektowane w taki sposób, by poprawić dostępność osób z niepełnosprawnościami.