Jubileusz 50-lecia

Jubileusz 50-lecia Związku Literatów Polskich w Rzeszowie obchodzili stalowowolscy członkowie.