Jak rozwinąć nasze skrzydła.

Jak rozwój osobowości może przełożyć się na rozwój gospodarczy regionu – debatowano podczas konferencji w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli