Inwestycje w powiecie niżańskim

Starosta niżański podsumowuje miniony rok i przedstawia plany inwestycyjne na rok 2016.