I obrady Rady Seniorów w Stalowej Woli

W Stalowej Woli na pierwszych oficjalnych obradach spotkała się Rada Seniorów