Gminne eliminacjeTurnieju BRD

Dzisiaj niżańscy policjanci przeprowadzili gminne eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W zmaganiach brali udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Nisko.

Celem turnieju było podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa młodzieży szkolnej poprzez:

• popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
• kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
• popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
• promowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
 
Turnieju przystąpiło 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum z gminy Nisko. Eliminacje gminne turnieju odbyły się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test wiedzy z zasad ruchu drogowego oraz pokonać rowerowy tor przeszkód. 
 
W kategorii młodszej grupy wiekowej zwyciężyła reprezentacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Nisku, starzej – Gimnazjum nr 1 w Nisku. Szkoły będą reprezentować gminę Nisko na eliminacjach powiatowych, które odbędą się 26 kwietnia br. w Hucie Krzeszowskiej.
 
Nagrody uczestnikom konkursu wręczali Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nisku kom. Jarosław Zych oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk. Indywidualną nagrodę za uzyskanie najwyższej liczby punktów podczas rozwiązywania testu wiedzy otrzymała Kinga Piekarz, a Kacper Staroń otrzymał nagrodę za popełnienie najmniejszej liczby błędów podczas pokonywania rowerowego toru przeszkód.

 

Źródło KPP Nisko