Ewaluacyjna debata społeczna w Nisku – Podwolinie

W miniony wtorek, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nisku – Podwolinie, odbyła się Ewaluacyjna Debata Społeczna. Podczas spotkania podsumowane zostały wnioski i postulaty zgłoszone przez społeczność lokalną podczas debaty powiatowej organizowanej 30 czerwca 2022 roku, dotyczące bezpieczeństwa na terenie osiedla nr 6 oraz zbiornika wodnego.

Podczas debaty podsumowano wnioski i postulaty dotyczące bezpieczeństwa na terenie osiedla nr 6 – Podwolina oraz terenu zbiornika wodnego, zgłoszone przez lokalną społeczność podczas debaty powiatowej organizowanej 30 czerwca 2022 roku.

Po rozpoczęciu debaty i przywitaniu uczestników, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nisku, podinspektor Jarosław Zych, przypomniał zebranym, że ideą spotkania jest podsumowanie sposobu realizacji wniosków zgłoszonych w czasie poprzedniej debaty. Moderator przedstawił wnioski zgłoszone przez mieszkańców oraz szczegółowo omówił ich realizację przez poszczególne podmioty. Następnie Kierownik niżańskiego Ogniwa Ruchu Drogowego asp. szt. Bartłomiej Kozioł –  przybliżył zebranym stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, główne przyczyny wypadków drogowych oraz podejmowane działania przez Policję mające na celu między innymi ograniczenie zdarzeń drogowych. Podczas debaty przedstawiono również zasady funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji  „Moja Komenda”.

Nie zabrakło również omówienia kwestii dotyczącej bezpieczeństwa podczas nadchodzących wakacji, a co za tym idzie korzystania ze zbiornika wodnego znajdującego się w rejonie osiedla. Przedstawiono szereg podejmowanych działań profilaktycznych adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczących m.in. bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

Każdy z uczestników debaty otrzymał do wypełnienia anonimowy kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, w której mógł wyrazić swoje zdanie miedzy innymi na temat organizacji i sposobu przeprowadzenia debaty.

Źródło KPP Nisko