Dzień Edukacji Narodowej

11 października br., obchodzono w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”  Dzień Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione  27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.
Podczas uroczystości w NCK Burmistrz Waldemar Ślusarczyk złożył nauczycielom  i pracownikom oświaty życzenia,  pogratulował sukcesów, osiągnięć i wysokich wyników nauczania. Podziękował za codzienną rzetelną pracę na rzecz wszechstronnego rozwoju najmłodszych mieszkańców Gminy.
Burmistrz złożył także gratulacje za sukcesy i osiągnięcia niżańskich uczniów, które zrealizowano w poprzednim roku szkolnym.
Podziękowanie za wspieranie działalności szkół i przedszkoli skierowano także do pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli Gminy i Miasta Nisko.
Burmistrz podziękował również za kreatywność i osobiste zaangażowanie w pracę na rzecz wysokiego poziomu edukacji w niżańskich placówkach oświatowych. Słowa uznania w stronę nauczycieli i dyrekcji szkół skierował także Starosta Niżański Robert Bednarz.
Uroczystość uświetnił koncert ballad w wykonaniu Szymona Wydry i Zbigniewa Suskiego z zespołu Carpe Diem.

Wśród wyróżnionych przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko nauczycieli znaleźli się:

Dyrektorzy szkół:

Beata Żak – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 
Małgorzata Tabian – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Danuta Gorczyca – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Katarzyna Ostojska – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Jan Szuba – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
Anna  Cichocka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowosielcu

Oraz nauczyciele:

Wiesława Flasza – Przedszkole Nr 1
Beata Lewicka,  Jolanta Sztyber, Marta Ozimek i  Elżbieta Wnuk z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku
Alina Wójtowicz i Elżbieta Rej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
Anna Dybka, Barbara Mierzwa, Jolanta Szarek, Alicja Stelmach, Bożena Chylińska Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Ewa Bładek, Monika Radziejowska,  Agnieszka Sobiło i Ewa Skwara z Publicznej  Szkoły Podstawowej Nr 3
Bogumiła Śliwa – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6
Małgorzata Janiec,  Monika Nowak,  Krzysztof Rodziewicz  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
Katarzyna Iwan,  Sylwia Świąder z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Nowosielcu

Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymała pani Renata Partyka – Dyrektor Przedszkola nr 1 w Nisku.
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Wszystkim Pedagogom życzymy dalszych sukcesów w kształceniu i wychowywaniu dzieci  i młodzieży.

Źródło: UGiM Nisko

Żródło NCK Sokół Nisko