Dzielnicowi na spotkaniu z młodzieżą

Dzisiaj niżańscy dzielnicowi odwiedzili uczestników zajęć w świetlicy środowiskowo-profilaktycznej w Zarzeczu. Spotkanie było poświęcone bezpiecznym formom wypoczynku zimowego. Dzieci na zakończenie dostały elementy odblaskowe.

Ferie zimowe to okres wzmożonych działań skierowanych do dzieci i młodzieży, realizowanych przez niżańskiego profilaktyka przy zaangażowaniu dzielnicowych. Kontakt ze społeczeństwem jest ważnym aspektem programu „Dzielnicowy bliżej nas”, który ma przede wszystkim na celu zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa.

Już od najmłodszych lat policjanci starają się wpoić dzieciom poczucie dbałości o własne bezpieczeństwo i najbliższego otoczenia. Pierwsze spotkania organizowane są w przedszkolach, nawet tych najmłodszych grupach. Na pierwszych spotkaniach policjanci starają się oswoić maluchy z mundurem i w bardzo prosty sposób opowiadać o bezpiecznych zabawach.Starsze dzieci uczą się o bezpieczeństwie w trakcie samodzielnego poruszania się po ulicy, natomiast z młodzieżą policjanci rozmawiają na temat uzależnień.

Policjanci a zwłaszcza dzielnicowi włączają się w działania profilaktyczne w organizowanych przez instytucje oświatowe zajęciach w trakcie ferii.

Wczoraj profilaktyk i dzielnicowi uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą, w Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Zarzeczu. Policjanci przestrzegali przed wchodzeniem na zamarznięte akweny wodne oraz zabawami w pobliżu ruchliwych ulic. Poruszali temat rzucania śnieżkami w osoby i pojazdy w ruchu. Dużo tematów związanych było z ruchem drogowym.

Dzielnicowi przywieźli na spotkanie wykorzystywany podczas meczy. Uczestnicy spotkania mogli ubrać na siebie kask, kamizelkę i tarczę.

W trakcie spotkania uczestnikom zostały rozdane elementy odblaskowe. W ramach quizu policjanci zadawali pytania związane z tematyką bezpiecznych ferii i rozdawali nagrody. Pod koniec dnia uczestnicy mieli sporządzić prace plastyczne związane z tematyką spotkania. 

Środki na zakup nagród zostały pozyskane dzięki współpracy niżańskiej komendy z Urzędem Gminy i Miasta Nisko. Odblaski zostały przekazane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. 

Źródło KPP Nisko