Działania niżańskich policjantów „Bezpieczny przejazd”

Niżańscy policjanci systematycznie prowadzą działania prewencyjno-kontrolne pn. „Bezpieczny przejazd”. W minionym tygodniu zwiększoną ilość patroli można było spotkać w pobliżu strzeżonych i niestrzeżonych przejazdów kolejowych. Głównym celem działań jest przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom kierowców przekraczających przejazdy kolejowe.

Policjanci ruchu drogowego prowadzą działania prewencyjno-kontrolne na przejazdach kolejowych, znajdujących się na terenie naszego powiatu. Celem działań jest kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych, podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Ponadto działania ukierunkowane są do ograniczenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych.   

W trakcie kontroli, policjanci ujawnili 5 wykroczeń w rejonie przejazdów kolejowych. Ponadto, funkcjonariusze prowadzili rozmowy instruktażowe z kierującymi pojazdami, a także z pieszymi, dotyczące zagrożeń związanych z lekceważeniem przepisów i znaków drogowych.

Przypominamy główne zasady przy dojeżdżaniu do przejazdów kolejowo-drogowych. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

•    zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
•    przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub innych powodów, przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
•    prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał, zabrania wjazdu na przejazd;
•    w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

•    objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
•    wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
•    wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
•    omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Pamiętajmy, aby jadąc samochodem zadbać o bezpieczeństwo własne oraz dzieci, rodziców, znajomych, którzy z nami podróżują. To od kierowcy i tego, czy stosuje się do przepisów drogowych zależy wspólne bezpieczeństwo. Na przejazdach kolejowo-drogowych o tych zasadach należy pamiętać szczególnie. W zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem auto nie ma żadnych szans, a takie zdarzenia należą do najbardziej tragicznych.

Źródło KPP Nisko