Dożynki Powiatu Niżańskiego

Za nami Dożynki Powiatu Niżańskiego. W tym roku odbyły się one w Harasiukach.