Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Prezydent Miasta Stalowej Woli informuje, że od 24 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Stalowej Woli do realizacji w 2019 r.

Miasto będzie ubiegało się o przyznanie funduszy na likwidację wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Dotacją objęte są w całości koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów.

Formularz wniosku o dotację jest dostępny w Wydziale Planowania, Przygotowania Inwestycji i Ochrony Środowiska (ul. Wolności 9, pokój 8).

Wnioski w powyższej sprawie trzeba kierować do urzędu. We wniosku należy podać adres, rodzaj wyrobu, powierzchnię dachu, mapę z zaznaczoną lokalizacją obiektu, kontakt telefoniczny.

Realizacja składanych wniosków uzależniona jest od przyznania dofinansowania przez WFOŚiGW.

Źrdódło: Urząd Miasta Stalowa Wola