Dobry biznesplan drogą do pracy

Nie czekaj na pracę tylko sam ją sobie stwórz – radzą laureaci konkursu na najlepszy biznesplan.