Dla ludzi kultury

Samorząd Niska wyróżnił i nagrodził najbardziej zasłużonych dla kultury animatorów