Debata z niżańskimi seniorami

Dzisiaj w siedzibie Terenowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku, niżańscy policjanci przeprowadzili debatę społeczną. Zaproszeni goście wspólnie z funkcjonariuszami zastanawiali się nad sposobami walki z zagrożeniami, które dotykają seniorów małych społeczności.

Celem spotkania była wymiana informacji dotyczących problemów i zagrożeń, z jakimi spotykają się seniorzy oraz wypracowanie praktycznych, sposobów działań zapobiegawczych. Debatę rozpoczął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nisku nadkom. Jarosław Zych, który powitał zebranych seniorów.

Następnie zabrała głos nadkom. Anna Kowalik, która omówiła sposoby oszust na szkodę osób starszych. Przestrzegała przed ujawnianiem swoich danych osobowych, w obliczu jakie niesie możliwość łatwego zaciągnięcia pożyczki przez internet. Wspominała, również o złym nawyku umieszczania na karcie bankomatowej numeru pin, który ułatwia złodziejom kradzież pieniędzy. Policjantka przedstawiła najczęstsze problemy i oszustwa przy podpisywaniu umów związanych ze zmianą operatorów telefonicznych oraz podczas zakupów na pokazach sprzętu rehabilitacyjnego, bądź gospodarstwa domowego. Apelowała również o dokładne czytanie treści zawieranych umów i ograniczone zaufanie do ich zawierania przez telefon czy internet.

Kolejnym tematem poruszanym przez policjantkę było bezpieczeństwo seniorów na drodze. Funkcjonariuszka przypominała o obowiązku noszenia po zmroku, poza terenem zabudowanym odblasków i konieczności wyposażenia roweru w przepisowe oświetlenie oraz zabezpieczanie go przed kradzieżą.

W dalszej części seniorzy podzielili się własnymi doświadczeniami na temat bezpieczeństwa w swoim otoczeniu i niebezpiecznych sytuacjach, z którymi mieli do czynienia. 

Kolejnym etapem debaty była dyskusja, w trakcie której zostały wskazane te zagadnienia i problemy mieszkańców, które wymagają analizy i podjęcia działań, zarówno ze strony Policji jak i innych instytucji.

 

 

Źródło KPP Nisko