Debata społeczna w Wolinie

Wczoraj w Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Wolinie niżańscy policjanci przeprowadzili debatę społeczną. Zaproszeni goście wspólnie z funkcjonariuszami zastanawiali się nad sposobami walki z zagrożeniami, które dotykają mieszkańców małych społeczności.

Celem spotkania była wymiana informacji dotyczącej problemów i zagrożeń, z jakimi spotykają się mieszkańcy oraz wypracowanie praktycznych, wymiernych sposobów działań zapobiegawczych. Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Nisku kom. Dariusz Szybiak, który powitał gości – Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie mł. insp. Piotra Kluza oraz Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Waldemara Ślusarczyka

Za pośrednictwem prezentacji multimedialnej policjanci przekazali uczestnikom wskazówki, co do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i sposobu nanoszenia na nią poszczególnych zagrożeń. Mapa pozwala na rzetelne i czytelne określenie skali i rodzaju zagrożeń na danym terenie. Na spotkaniu funkcjonariusze przedstawili zagrożenia, jakie zostały naniesione na mapę na terenie powiatu, od początku jej istnienia, czyli końca września 2016 roku.  

Następnie omawiane były przypadki łamania prawa, które w sposób szczególny wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Uczestnicy mogli podzielić się własnymi doświadczeniami na temat bezpieczeństwa w swojej miejscowości i zadawać pytania przedstawicielom instytucji. Burmistrz Waldemar Ślusarczyk odpowiadał mieszkańcom na temat budowy chodników w Wolinie, a Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nisku nadkom. Jarosław Zych na temat kwestii związanych z łamaniem prawa.

Kolejnym etapem debaty była dyskusja, w trakcie której zostały wskazane te zagadnienia i problemy mieszkańców, które wymagają głębokiej analizy i podjęcia działań, zarówno ze strony Policji jak i innych instytucji.

 

Źródło KPP Nisko