Człowiek Naszego Czasu

Statuetki „Człowiek naszego czasu” wręczono pasjonatom i animatorom życia społeczno – gospodarczego , kulturalnego, religijnego regionu nadsańskiego