Ćwiczenia policyjne na stadionie i lotnisku

Na terenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli i Lotnisku w Turbi zostały przeprowadzone ćwiczenia Nieetatowego Pododdziału Policji, których celem było doskonalenie umiejętności w zakresie przywracania ładu i porządku publicznego podczas imprez masowych. Praktyczne działania zostały poprzedzone szkoleniem teoretycznym.

W piątek, na terenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli, a następnie Lotnisku w Turbi, odbyło się szkolenie Nieetatowego Pododdziału Policji stalowowolskiej komendy. Trwające kilka godzin ćwiczenia zostały podzielone na kilka etapów i miały na celu doskonalenie współdziałania ze sobą funkcjonariuszy, którzy podczas zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego, będą interweniować w pododdziałach zwartych.

Szkolenie rozpoczęło się częścią teoretyczną, podczas której omówiona została m.in. taktyka działań w przypadku naruszenia porządku w trakcie imprezy masowej.

Następnie funkcjonariusze udali się na stadion, gdzie wyposażeni w kaski, tarcze i środki przymusu bezpośredniego, ćwiczyli warianty przywracania naruszonego ładu i porządku. Tworzyli szyki zabezpieczające i wypierające, które stosowane są podczas działań pododdziałów zwartych. W kolejnej części ćwiczenia kontynuowane były na Lotnisku w Turbi.

Celem ćwiczeń było m.in sprawdzenie mobilności pododdziału, jak również tworzenie szyków policyjnych. W sprawne zabezpieczanie symulacji imprezy masowej zaangażowanych było kilkunastu funkcjonariuszy. Nabyte umiejętności pozwolą mundurowym na szybkie i skuteczne reagowanie podczas działań, w sytuacjach o podwyższonym ryzyku, dlatego też tego typu ćwiczenia odbywać się będą cyklicznie.