CKU to twoja szansa na nowe życie !

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Hutniczej 12 (obecnie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli) to najlepsza szkoła dla dorosłych w regionie. Centrum to placówka nowoczesna, prężnie działająca, wyróżniająca się na tle innych tego typu placówek, dbająca o wszechstronny rozwój słuchaczy. W środowisku lokalnym jest ona bardzo pozytywnie postrzegana.

Słuchacze biorą udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, akcjach charytatywnych, programach edukacyjnych, uroczystościach i konkursach – działania te są wynikiem stworzenia właściwych warunków do wyzwalania samodzielności słuchaczy i podejmowania działań w ramach pracy samorządu słuchaczy.

Placówka proponuje naukę w:

 1. Szkole Podstawowej dla Dorosłych – klasa VII i VIII ( zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym od poniedziałku do środy)
 2. Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ( zajęcia mogą odbywać się w formie stacjonarnej i zaocznej. W formie zaocznej co drugi tydzień : piątek, sobota, niedziela.
 3. Szkole Policealnej, która funkcjonuje w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co drugi tydzień: piątek, sobota, niedziela) i kształci w zawodach:
 • florysta
 • technik BHP
 • technik usług kosmetycznych
 • technik administracji

4. oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych – to bezpłatna, nowoczesna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych niezależnie od posiadanego wykształcenia. Uczestnik kursu po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji , otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co drugi tydzień : w piątek, sobotę i niedzielę. Naukę można rozpocząć na następujących kursach zawodowych:

 • fryzjer
 • kucharz
 • cukiernik
 • technik rachunkowości
 • technik ekonomista
 • florysta

Jeśli chcesz zdobyć konkretny zawód, bądź poszerzyć swoje kwalifikacje – CKZiU w Stalowej Woli to miejsce własnie dla Ciebie !

Więcej informacji można uzyskać na stronie szkoły www.ckustalowawola.pl oraz pod numerem telefonu : (15) 842 95 23.