“Bezpieczny przejazd” z stalowowolską policją

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego stalowowolskiej policji, wspólnie z przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Służbą Ochrony Kolei, w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny piątek ” prowadzili działania na przejeździe kolejowym Stalowa Wola – Charzewice. Podczas akcji kierujący pojazdami otrzymali broszury informacyjne dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Głównym celem akcji „Bezpieczny piątek” jest przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom kierowców i pieszych przekraczających przejazdy kolejowe, a tym samym zmniejszenie liczby wypadków w tych miejscach.

Przedstawiciele wymienionych służb wspólnie edukowali uczestników ruchu drogowego na temat bezpiecznych zachowań w rejonie przejazdów kolejowych. Szczególny nacisk kładziony jest na stosowanie się do znaku „Stop”. Podczas akcji kierującym pojazdami zostały wręczone broszury informacyjne dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umieszczają na wszystkich przejazdach kolejowych unikatowe żółte naklejki z numerami telefonów alarmowych, dedykowane wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, którzy  potrzebują pomocy.

Pamiętaj! Zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd:

  • nigdy nie wjeżdżaj na przejazd, gdy sygnalizacja miga na czerwono,
  • zawsze zatrzymuj się przed znakiem STOP, aby upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg,
  • nigdy nie próbuj “zdążyć” przed nadjeżdżającym pociągiem,
  • nie wjeżdżaj na przejazd przy zamykających się lub otwierających rogatkach,
  • nigdy nie omijaj zamkniętych półrogatek,
  • nigdy nie wjeżdżaj na przejazd, kiedy nie masz możliwości kontynuowania jazdy.

Źródło KPP Stalowa Wola