Bezpieczne ferie z policjantami

Na terenie województwa podkarpackiego trwają ferie zimowe. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas ferii to priorytet w działaniach stalowowolskich policjantów. Nieodzownym elementem tych działań jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego wypoczynku. Policjanci spotykają się z dziećmi i z młodzieżą uczestniczącymi w zorganizowanych zajęciach na terenie miasta i powiatu, rozmawiają o bezpiecznym wypoczynku oraz zagrożeniach, z jakimi mogą spotkać się w tym czasie.

Stalowowolska policja prowadzi działania profilaktyczne pod nazwą “Bezpieczne ferie 2020”. Do działań tych aktywnie włączyli się dzielnicowi, a także policjanci z posterunków Policji. Policjanci spotykają się z dziećmi i młodzieżą. Dotychczas odwiedzili dzieci spędzające ferie w Świetlicy “Tęcza” , w Spółdzielczym Domu Kultury, w Muzeum Regionalnym. Spotkali się również z harcerzami z drużyny Harcerskiej ZHP w Stalowej Woli oraz odwiedzili młodzież w Ośrodku Diecezjalnym Augustianum w Radomyślu nad Sanem.

 

Podczas spotkań omwiono zasady bezpiecznych zachowań w trakcie spędzania wolnego czasu. Dzieci mogły dowiedzieć się: co to są zachowania ryzykowne, jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do niebezpiecznych sytuacji. Policjanci zachęcali do używania elementów odblaskowych, informując o ich obowiązkowym noszeniu poza terenem zabudowanym. Podczas spotkań nawiązywali do założeń prewencyjnej kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, która realizowana jest przez Policję.

Źródło KPP Stalowa Wola