„Bezpieczna Ferie 2019” z niżańskimi policjantami

Niżańscy policjanci rozpoczęli cykl spotkań profilaktycznych z dziećmi szkół podstawowych w ramach akcji „Bezpieczne Ferie”. Policjant do spraw profilaktyki społecznej i dzielnicowy odwiedzili trzy szkoły z terenu powiatu. W Nowosielcu, Mostkach-Sokalach i Golcach z mniejszymi dziećmi rozmawiali o niebezpiecznych sytuacjach, jakie mogą napotkać dzieci podczas zimowego wypoczynku, za starszymi o cyberprzestępczości.

Spotkania przeprowadzone w klasach młodszych dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia związane z zabawami na śniegu oraz na zamarzniętych zbiornikach wodnych. 

Policjanci asp. Bernard Dul oraz dzielnicowy asp. Tomasz Wach przypominali dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, poruszyli kwestię konieczności zapinania pasów w trakcie jazdy samochodem, noszenia elementów odblaskowych oraz przechodzenia przez jezdnię. Zwrócili uwagę na ostrożność w kontaktach z nieznajomymi oraz wskazali, jak trzeba się zachować w obliczu niebezpieczeństwa.

Spotkania tego typu mają charakter prewencyjny i z pewnością przyczynią się do wzbogacenia wiedzy młodych ludzi na tematy zagrożeń, z którymi czasem nieświadomie mogą się spotkać.

Uczniowie klas starszych uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym cyberzagrożeń i skutków zażywania dopalaczy. Policjanci przedstawiali uczniom zjawiska cyberprzemocy, przestępczości internetowej, zasady zachowania bezpieczeństwa i prywatności podczas korzystania z komputera i Internetu, ale także odpowiedzialność prawną, którą ponoszą osoby dopuszczające się przestępstw w sieci.

Ideą spotkań z młodzieżą jest nie tylko wskazywanie, jakie czyny mogą stanowić przestępstwo i za jakie zachowania może grozić odpowiedzialność prawna, ale przede wszystkim, w jaki sposób chronić się przed nimi, jak chronić siebie i swoją prywatność przed internetowymi przestępcami, w jaki sposób zachować bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu.

Źródło KPP Nisko