Bądź wrażliwy na bezdomność

Bezdomność to także nasz problem wokół nas żyją ludzie bez dachu nad głową