Ambitny budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa w powiecie niżańskim

Rada Powiatu Niżańskiego uchwaliła budżet na 2019 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2030.