101. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W poniedziałek 11 listopada w Nisku odbyły się uroczystości związane ze 101. Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W obchodach na Placu Wolności uczestniczyli m.in. Posłowie na Sejm RP Marcin Warchoł i Wiesław Buż, przedstawiciele władz samorządowych, wojska, straży, policji oraz mieszkańcy z całej gminy.

Tegoroczne święto rozpoczęło się od mszy św. za Ojczyznę w Sanktuarium św. Józefa. Po nabożeństwie przedstawiciele władz złożyli kwiaty pod „Tablicą Katyńską” i „Tablicą Żołnierzy AK”.

Dalsze uroczystości kontynuowane były na placu Wolności, na który wszyscy zgromadzeni przemaszerowali w okazałym pochodzie. Na jego czele szli członkowie Orkiestry Dętej OSP z Zarzecza oraz Reprezentacyjna Sekcja Taneczna Mażoretek NCK „Sokół”. Pod pomnikiem Wdzięczności przemówienia okolicznościowe wygłosili Posłowie na Sejm RP Marcin Warchoł i Wiesław Buż, a także Wicestarosta Powiatu Niżańskiego Adam Mach oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Waldemar Ślusarczyk.

– Dzień 11 Listopada 1918 roku był przełomowym momentem nie tylko w  dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej, powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Dziś 11 Listopada to symbol walki o wolność. To symbol patriotyzmu i  wiary w  zwycięstwo. 11 Listopada jest dniem, z jednej strony zadumy i  refleksji nad wydarzeniami z przeszłości, z drugiej zaś strony to dzień radości i  ogromnej odpowiedzialności za przyszłość. To dzień, w którym możemy być dumni z  naszej tożsamości i naszego przywiązania do historii. Ale wolności nie można tylko posiadać i używać. Trzeba ją stale zdobywać i  starać się o nią. Wolność to odpowiedzialność, wolność to wyzwanie, któremu musimy sprostać – mówił do zgromadzonych Burmistrz Niska.

Podczas uroczystości w hołdzie bohaterom wygłoszony został Apel Pamięci, po którym nastąpiła salwa honorowa. Następnie Przedstawiciele Sejmu RP, Władz Gminy i Miasta Nisko, Powiatu oraz liczne delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności oraz pod pomnikiem „Orląt Lwowskich”. Na koniec uroczystości odbyła się część artystyczna w wykonaniu zespołów NCK „Sokół”.

Tradycyjnie w uroczystościach udział wzięli m.in. Kompania Reprezentacyjna Garnizonu Nisko, Poczty Sztandarowe, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP z Niska, Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku, mundurowa klasa z PSP nr 5 w Nisku im. Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich.

źródło: UGiM Nisko

Żródło NCK Sokół Nisko