Rozdali nagrody w bibliotece

W czwartek, 19 grudnia 2019 roku w auli stalowowolskiej Biblioteki Międzyuczelnianej odbyła się uroczystość rozdania nagród w Jubileuszowej X edycji konkursu zbiórki makulatury, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nakrętek. Łącznie placówki zebrały ponad 28 ton surowców, w tym 22 tysięcy kg makulatury,  4 tony sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz blisko 2 tony nakrętek.

  Oddana do MZK makulatura zostanie przerobiona na zeszyty, książki i papierowe torby, zużyte sprzęty przede wszystkim zostaną w bezpieczny sposób zutylizowane, a następnie posłużą do produkcji innych urządzeń, takich jak żarówki, szyby samochodowe, dywany. Nakrętki przeznaczane będą na cele charytatywne.

Organizatorem konkursu jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. oraz Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Stalowej Woli. Na tegoroczną uroczystość przybyli reprezentanci wszystkich placówek biorących udział w konkursie wraz z dziećmi i młodzieżą. Nagrody ufundowane przez Miasto Stalowa Wola i MZK to głównie pomoce naukowe, sprzęt elektroniczny, akcesoria sportowe, instrumenty muzyczne, zabawki itp.

Żródło MBP Stalowa Wola