Przetarg – “Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, tj. wewnątrz i na zewnątrz.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, tj. wewnątrz i na zewnątrz.

Data publikacji: 11-07-2019

Termin składania ofert: 19-07-2019 godz. 10.00

Link do ogłoszenia:

https://bip.mbpstalowawola.pl/zam%C3%B3wienia-publiczne/og%C5%82oszenia-o-zam%C3%B3wieniu/46-%C5%9Bwiadczenie-us%C5%82ug-codziennego-sprz%C4%85tania-budynku-biblioteki-mi%C4%99dzyuczelnianej-w-stalowej-woli,-tj-wewn%C4%85trz-i-na-zewn%C4%85trz

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=97004fb9-6dd0-46c8-bc06-a3a832001ba5

Żródło MBP Stalowa Wola