O narodowych parkach

Polska posiada 23 parki narodowe, które są nie tylko najwyższą formą ochrony przyrody, lecz także instytucją kultury narodowej. Obszary te wyróżniają się walorami przyrodniczymi i naukowymi, ale także społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. 12 czerwca uczniowie klasy III PSP nr 12 z OI wysłuchali także informacji o tym jakie funkcje spełniają parki narodowe.

Udostępniane są w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na jego przyrodę i zabytki kulturowe. Przedstawione zostały dzieciom ciekawe miejsca, obiekty oraz zwierzęta żyjące w parkach narodowych. Dzieci układały puzzle – zwierzęta występujące w poszczególnych parkach ,zapoznały się z mapą polskich parków narodowych oraz bogato ilustrowaną literaturą o parkach narodowych, zabytkach i przyrodzie. Wakacje tuż, tuż więc warto zwiedzać i podziwiać nasz kraj i parki narodowe, które chronią prawdziwe perły polskiej przyrody i większość krajobrazowej, ekosystemowej i gatunkowej różnorodności biologicznej. Piękna jest nasza Polska cała.

Żródło MBP Stalowa Wola