Są już uczniami

Pierwszoklasiści z PSP nr 7 w Stalowej Woli pasowani na uczniów.