Policjant spotkał się z uczniami

Przed rozpoczynającymi się wakacjami profilaktyk rozmawiał z uczniami na temat zagrożeń podczas spędzania czasu wolnego. Przestrzegał młodzież przed eksperymentowaniem z narkotykami i dopalaczami, podejmowane działania realizowane są w ramach kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. “Narkotyki i dopalacze zabijają, której hasło brzmi Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Wczoraj st. asp. Bernard Dul przypominał uczniom o konsekwencjach zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Przestrzegał przed trującym wpływem dopalaczy na organizm i składem zawierającym substancje nieznanego pochodzenia. Podawał przykłady zatruć dopalaczami na terenie powiatu i przytaczał przypadki bezradności lekarzy w ratowaniu pacjentów w obliczu zażycia nieznanej substancji.

Spotkania związane z problematyką narkotyków i dopalaczy będą kontynuowane w szkołach na terenie powiatu niżańskiego wśród młodzieży, rodziców jak i kadry pedagogicznej.
 
Pogadanka miała charakter prewencyjny i z pewnością przyczyni się do wzbogacenia wiedzy młodych ludzi na tematy zagrożeń, z którymi czasem nieświadomie mogą się spotkać.

 

Źródło KPP Nisko