Policjanci przeprowadzili egzamin na “pierwsze uprawnienia” dla użytkowników jednośladów

W poniedziałek niżańscy funkcjonariusze przeprowadzili egzamin na kartę rowerową w Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku. Mundurowi przeprowadzili egzamin praktyczny na kartę rowerową, wspierając tym samym nauczycieli przygotowujących dzieci do egzaminu “rowerowego”.

Aby móc przystąpić do jazdy jednośladem, uczniowie najpierw musieli zaliczyć część teoretyczną z zakresu zasad ruchu drogowego. Następnie dzieci uczestniczące w zajęciach mogły sprawdzić swoje umiejętności w trakcie pokonywania toru jazdy. Rowerzyści mieli za zadanie wykazać się pewnością i dynamiką jazdy, wyraźnym sygnalizowaniem manewrów oraz znajomością przepisów i zasad ruchu drogowego, które weryfikował egzaminujący mł. asp. Sebastian Jęczeń.

Warto przypomnieć, że do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić dzieci, które ukończyły 10 lat. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Uprawnionym do wydania karty rowerowej jest dyrektor szkoły.

Zgodnie z nowymi przepisami ruchu drogowego, które weszły w życie z dniem 20 maja br. – dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T– w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Dzieciom w wieku do 10 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Policjanci życzą wszystkim przyszłym posiadaczom karty rowerowej bezpiecznej i przyjemnej jazdy na rowerze.

Źródło KPP Nisko