Kiedy ruszy budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska ?

fot. Robert Radzik

O obwodnicy Stalowej Woli i Niska mówi się już od dłuższego czasu. Kiedy zatem ruszy budowa? Pod koniec sierpnia ubiegłego roku złożono wniosek o wydanie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. Aktualnie Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad czeka na wydanie ostatnich pozwoleń do rozpoczęcia inwestycji. Prawdopodobnie budowa obwodnicy ruszy jeszcze w tym kwartale lub na początku kolejnego kwartału.

Nowa droga liczyć będzie nieco ponad 15 km. Ma ona a wyprowadzić ruch z miasta i znacznie usprawnić komunikację. Początek obwodnicy zlokalizowany będzie w Stalowej Woli w rejonie skrzyżowania z ulicą Chopina zaś koniec trasy zaplanowano na rondzie wchodzącym w skład węzła „Rudnik”, który powstanie w ramach budowanej drogi ekspresowej S-19.

Koszt nowej obwodnicy opiewa prawie na 200 mln zł. Wykonawcą inwestycji w systemie “Projektuj i buduj” jest firma Mostostal Warszawa.