334 tys. zł dofinansowania dla 4 projektów MDK

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli otrzymał dofinansowanie na 4 projekty z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwszy projekt związany jest z wymianą oświetlenia na sali widowiskowej. MDK otrzymał tu aż 179 tys. zł. dofinansowania  z programu „Infrastruktura domów kultury”. Większość obecnie używanych na sali widowiskowej urządzeń oświetleniowych pochodzi z lat 80-tych ubiegłego wieku. Postęp technologiczny oraz zużycie reflektorów wymuszają wymianę całego parku oświetleniowego. Zaproponowane w projekcie urządzenia przez większą skuteczność pozwolą zmniejszyć pobór energii elektrycznej co również wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie placówki poprzez obniżenie kosztów utrzymania. Zakup nowego systemu oświetleniowego pomoże  w podniesieniu jakości obsługiwanych obecnie wydarzeń, jak i pozwoli na poszerzenie oferty o organizację koncertów gwiazd najwyższego formatu.

Drugi projekt to projekt pn. “Stacja Odeon”, który związany z podnoszeniem kompetencji artystycznych zespołów amatorskich.  MDK na ten cel otrzymał 89 tys. zł. dofinansowania z  „Edukacja kulturalna”. W projekcie zaplanowane zostały różnorodne warsztaty i szkolenia, prowadzące do opracowania i zaprezentowania międzypokoleniowego widowiska muzycznego, utrzymanego w konwencji i klimacie lat 40-tych i 50-tych, z muzyką polskich wykonawców, którą wykonywał niegdyś zespół “Odeon”. Projekt kładzie nacisk na wspólne uczenie się i międzypokoleniowy dialog. Istotny jest  aspekt rozwijania zdolności, umiejętności i wiedzy – zarówno członków grup artystycznych, jak i instruktorów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje, jakość działań i uczą się korzystać z nieszablonowych rozwiązań edukacyjnych i artystycznych.

MDK będzie również realizować projekt pn. “„Relacje. IV Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne”. I tu pozyskano 48 tys. zł. z programu “Edukacja Kulturalna”. Festiwal ma promować spektakle teatralne przygotowywane przez amatorskie zespoły międzypokoleniowe lub poruszające zagadnienia istotne w kontekście tematu przewodniego, także być miejscem pokazującym twórczy dialog.

Projekt pn. „Gabinet Józefa Żmudy – bliskie spotkania ze sztuką” to ostatni projekt jaki będzie realizowany przez MDK. W ramach programu “Kultura Dostępna” pozyskano tu dofinansowanie w kwocie 18 tys. zł. „Gabinet Józefa Żmudy – bliskie spotkania ze sztuką” to sposób współpracy z nauczycielami i uczniami, instruktorami teatralnymi i ludźmi, którym teatr, czy szerzej sztuka, są bliskie. W ramach projektu przewidziane będą:  lekcje teatralne, zajęcia z zakresu historii sztuki, wizyty w miejscach kultury, oraz liczne spektakle.

 

Łącznie Miejski Dom Kultury otrzymał aż 334 tys. zł. dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.