Menu

Szkolenia

Informujemy, że nasza firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i prowadzi szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy finansowane ze środków publicznych.

Instytucja szkoleniowa: Studio - Video Robert RADZIK
Numer ewidencyjny: 2.18/00115/2016

Aktualnie dostępne są następujące szkolenia w zakresie produkcji telewizyjnej:

  • montaż wideo
  • obsługa kamer wideo
  • realizacja telewizyjna
  • reportaż telewizyjny
  • transmisja wideo

Pracujemy nad poszerzeniem oferty szkoleniowej, możemy też opracować i przeprowadzić szkolenia dopasowane do potrzeb klienta.